Bekkenoefentherapie

De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschapsgerelateerd.  Tevens patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. 
De bekkenoefentherapeut heeft kennis van indicaties en contra-indicaties van verschillende behandelingsmethoden bij bepaalde (combinaties van) functiestoornissen van de bekkenbodem, bekkenbodem en seksualiteit, bekkenbodem in relatie tot de darm, bekken- en SI-klachten en de relatie met rugklachten.