Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de de algemene oefentherapie Cesar en Mensendieck. De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd  in het behandelen van of begeleiden van kinderen met motorische ontwikkelingsproblematiek.

De kinderoefentherapeut behandelt kinderen die ten gevolge van een stoornis, afwijking en/of achterstand in hun motorische ontwikkeling hinder ondervinden in het dagelijks leven.
De kinderoefentherapeut richt zich op de hulpvraag van het kind en de probleemhandeling die het kind ervaart. Denk hierbij aan het niet kunnen meekomen met leeftijdsgenootjes bij sport en spel of moeite hebben met schrijven.

tijger

Schrijftijgertraining

De schrijftijgertraining is ontwikkeld in de praktijk naar aanleiding van de vele hulpvragen van leerlingen op de basisscholen. Door te kijken naar de ontwikkeling van handschrift, motorische vaardigheden te combineren met vormoefeningen en volgorde in moeilijkheid van letters, is er een training uit voort gekomen.
Kinderen vanaf groep 2 tot en met de middelbare school kunnen worden aangemeld om hun handschrift te verbeteren.
Wij hebben voor iedere leeftijd een passend aanbod gemaakt.

Wat is een motorische achterstand

DCD staat voor Development Coordination Disorder, in het Nederlands vertaald als stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegen. DCD is een verzamelnaam voor een aantal kenmerken van (licht) gestoorde motorische functies, zoals een lage spierspanning, een grote bewegingsonrust, coördinatieproblemen of problemen met fijn-motorische vaardigheden. Deze problemen kunnen apart voorkomen, maar veel vaker treden ze in combinatie op. DCD blijkt voor te komen bij 5 tot 10% van de schoolgaande kinderen. Vaak zijn het de jongens. In diverse onderzoeken worden verhoudingen genoemd van 4 meisjes tegenover 10 jongens. (bron:balans digitaal)

Wanneer hulp

Kinderen zijn nooit gelijk aan elkaar en maken niet exact dezelfde ontwikkeling door. Op allerlei gebied kan de ontwikkeling van een kind anders zijn, bijvoorbeeld in de manier van spelen, de wijze van contact hebben met anderen, het leren, het bewegen en de zelfredzaamheid. Toch is in iedere ontwikkeling van een kind een grote lijn te ontdekken. Er is een gemiddeld tempo, een bepaalde volgorde en kenmerkende aspecten wat betreft het aanleren van vaardigheden.

Als een kind heel duidelijk afwijkt van die lijn en zijn gedrag problemen oplevert dan kan dat betekenen dat het kind een ontwikkelingstoornis heeft. De problemen variëren van een tekortkomingen in een bepaalde vaardigheid tot aan een ontwikkelingsachterstand. 

Voorbeelden van motorische vaardigheden waarbij problemen kunnen ontstaan:

 • rollen, zitten, kruipen, grijpen, staan, lopen
 • overgang van reflexmatig naar zelfgestuurd bewegen
 • evenwichtsreacties bij houdingsveranderingen
 • opvang en oprichtreacties
 • hoofd en rompbalans bij het zitten
 • klimmen en klauteren
 • fietsen
 • springen, rennen, hinkelen
 • grijpen, pincetgreep, schrijven
 • ballen
 • tonusregulatie
 • houding
 • lichaamskennis
 • links-rechts samenwerking
 • exploratie bij spelen
 • vormherkenning, rekenen
 • samenwerking van armen en benen nodig voor zwemmen of touwtje springen
 • zelfredzaamheid
 • aanleg- of  ontwikkelingsstoornissen in centraal en perifeer zenuwstelsel
 • heupdysplasie
 • afwijkingen in voet- en kniestand
 • afwijkingen in groei en stand wervelkolom
 • ADHD, autisme en PDD-NOS, NLD, DCD
 • Faalangst

Kinderoefentherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Voor kinderoefentherapie op school en voor langdurige kinderoefentherapie is een verwijzing van huisarts, kinderarts of specialist noodzakelijk.